So sánh các bảng liệt kê

Nơi nộp hồ sơ các thủ tục hành chính về đất đai

Nơi nộp hồ sơ các thủ tục hành chính về đất đai

Nơi nộp hồ sơ các thủ tục hành chính về đất đai

Khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai như: Cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ; đăng ký đất đai…thì ngoài việc chuẩn bị hồ sơ thì phải biết nộp hồ sơ ở đâu. Dưới đây là quy định về nơi nộp hồ sơ các thủ tục hành chính về đất đai.

Nơi nộp hồ sơ và trả kết quả

Theo Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nơi nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai được quy định như sau:

TT

Thủ tục

Nơi nhận và trả kết quả

Với hộ gia đình, cá nhân

1

– Đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất (chuyển nhượng, tặng cho….) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
– Cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Sổ đỏ).

2

– Đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (nếu địa phương chưa có Văn phòng đăng ký đất đai)
– Cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ.

3

– Đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ. Hộ gia đình, cá nhân nộp tại UBND cấp xã nơi có đất nếu có nhu cầu (UBND xã, phường, thị trấn)

4

– Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Phòng Tài nguyên và Môi trường

5

– Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

Tổ chức

1

– Đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất Văn phòng đăng ký đất đai ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
– Cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ

2

– Đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh (nếu địa phương chưa có Văn phòng đăng ký đất đai)
– Cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ

3

– Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức. Sở Tài nguyên và Môi trường
– Giao đất đối với cơ sở tôn giáo.
– Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
– Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
– Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
Lưu ý: Với địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa thì nộp và trả kết quả tại bộ phận một cửa.

4

Thủ tục đăng ký, cấp, cấp lại, cấp đổi Sổ đỏ; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại khu công nghệ cao, khu kinh tế. Ban Quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế

Lưu ý: Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thì cơ quan nhận hồ sơ có trách nhiệm trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do không đủ điều kiện giải quyết.

nơi nộp hồ sơ các thủ tục hành chính về đất đai

Nơi nộp hồ sơ các thủ tục hành chính về đất đai (Ảnh minh họa)

Thời gian trả kết quả

Theo khoản 5 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP việc trả kết quả được thực hiện như sau:

– Kết quả giải quyết phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết, trừ trường hợp sau:

Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính thì việc trao Sổ đỏ được thực hiện sau khi:

+ Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định;

+ Trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm thì trả kết quả sau khi người sử dụng đất đã ký hợp đồng thuê đất;

+ Trường hợp được miễn nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính thì trả kết quả sau khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định được miễn nghĩa vụ tài chính.

Bàn thờ chung cư nên chọn thiết kế nhỏ gọn, gam màu nhẹ nhàng, tốt nhất là chọn màu gỗ để tạo sự hài hòa cho không gian.

img

Hoàng Ly

Bài viết liên quan

Đất không có giấy tờ vẫn được bồi thường khi bị thu hồi

Đất không có giấy tờ vẫn được bồi thường khi bị thu hồi Khi bị thu...

Tiếp tục đọc
bởi Hoàng Ly

Mua chung một lô đất, Sổ đỏ ghi tên ai?

Mua chung một lô đất, Sổ đỏ ghi tên ai? Hiện nay, việc nhiều người góp...

Tiếp tục đọc
bởi Hoàng Ly

Đất đang có tranh chấp được cấp Sổ đỏ hay không?

Đất đang có tranh chấp được cấp Sổ đỏ hay không? Đất đang tranh chấp thì...

Tiếp tục đọc
bởi Hoàng Ly

Tham gia thảo luận