So sánh các bảng liệt kê

Thủ tục sang tên Sổ đỏ khi tặng cho đất đai

Thủ tục sang tên Sổ đỏ khi tặng cho đất đai

Thủ tục sang tên Sổ đỏ khi tặng cho đất đai

Tặng cho đất đai là việc xảy ra khá phổ biến, nhất là cha mẹ cho đất cho con. Theo quy định, khi tặng cho đất đai phải đăng ký thông tin tặng cho (sang tên Sổ đỏ). Dưới đây là hướng dẫn thủ tục sang tên Sổ đỏ khi tặng cho đất đai.

Căn cứ:

– Luật Đất đai 2013;

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

– Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định hướng dẫn Luật Đất đai;

– Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính;

– Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP.
Theo điểm a khoản 4 và khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013 khi tặng cho quyền sử dụng đất (tặng cho đất đai) phải đăng ký biến động đất đai (thủ tục sang tên Sổ đỏ) trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày quyết định tặng cho.

Thủ tục sang tên Sổ đỏ khi tặng cho quyền sử dụng đất

Thủ tục sang tên Sổ đỏ khi tặng cho quyền sử dụng đất được thực hiện theo trình tự sau:

1. Chuẩn bị hồ sơ

Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (sửa đổi bởi khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT) thì phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như sau:

– Đơn đăng ký biến động theo Mẫu số 09/ĐK;

– Hợp đồng tặng cho;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Thủ tục sang tên Sổ đỏ khi tặng cho đất đai

Thủ tục sang tên Sổ đỏ khi tặng cho đất đai (Ảnh minh họa)

2. Trình tự sang tên Sổ đỏ

Theo khoản 1 Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thủ tục sang tên Giấy chứng nhận khi tặng cho quyền sử dụng đất được thực hiện như sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ:

– Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa (với địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa);

– Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu.

Bước 2. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ ban đầu

– Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận và trao phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ.

– Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 3. Giải quyết yêu cầu

Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện tặng cho thì thực hiện các việc sau:

– Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

– Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp;

– Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận mới thì lập hồ sơ trình UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 4: Trả kết quả

– Văn phòng đăng ký đất đai trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Thời hạn giải quyết:

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời hạn giải quyết quy định như sau:

– Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 20 ngày với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

– Thời gian này không tính các khoảng thời gian sau:

+ Các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật;

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã;

+ Thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;

+ Thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật;

+ Thời gian trưng cầu giám định.

quản lý vận hành tòa nhà Quản lý kỹ thuật của tòa nhà là hoạt động diễn ra hàng ngày, mọi lúc mọi nơi, bất cứ máy móc thiết bị nào trong tòa nhà dù có đang hoạt động hay ngừng hoạt động thì ban quản lý kỹ thuật tòa nhà đều phải quản lý.
Những lý do phải sử dụng dịch vụ quản lý kỹ thuật tòa nhà
Trong rất nhiều bài chia sẻ trước đây, công ty PSA luôn nhấn mạnh đến bạn tầm quan trọng của việc quản lý hoạt động bảo trì bảo hành kỹ thuật thì việc quản lý kỹ thuật tòa nhà cũng tương tự như vậy thậm chí còn quan trọng hơn rất nhiều lần so với việc bảo hành bảo trì kỹ thuật tòa nhà

img

Hoàng Ly

Bài viết liên quan

Thành lập trường song ngữ quốc tế Quảng Nam

Thành lập trường song ngữ quốc tế Quảng Nam ; Thứ Sáu, 30/08/2019, 08:56...

Tiếp tục đọc
bởi Hoàng Ly

Thủ tục mua bán đất đai 2019: Toàn bộ hướng dẫn mới nhất

Thủ tục mua bán đất đai 2019: Toàn bộ hướng dẫn mới nhất Mua bán đất...

Tiếp tục đọc
bởi admin

Quảng Nam: Lo dịch tả lợn châu Phi ảnh hưởng đến Fesival biển

Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 5 xã, phường trên địa bàn Tam Kỳ,...

Tiếp tục đọc
bởi admin

Tham gia thảo luận