So sánh các bảng liệt kê

admin

tại Công ty TNHH Bất Động Sản Thành Tâm Quảng Nam

TIẾP XÚC admin

m²: 99.5

Đất thổ cư, đất ở

admin

2 tuần trước

7.200.000.000VND

m²: 99.5

Đất thổ cư, đất ở

2 tuần trước

Đất mặt tiền đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

Nguyễn Văn Trỗi, Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam

m²: 162

Đất thổ cư, đất ở

admin

2 tuần trước

3.050.000.000VND

m²: 162

Đất thổ cư, đất ở

2 tuần trước

m²: 137.5

Đất thổ cư, đất ở

admin

2 tuần trước

2.500.000.000VND

m²: 137.5

Đất thổ cư, đất ở

2 tuần trước

m²: 162

Đất thổ cư, đất ở

admin

3 tuần trước

2.180.000.000VND

m²: 162

Đất thổ cư, đất ở

3 tuần trước

4.700.000.000VND

m²: 136

Đất thổ cư, đất ở

2 năm trước

2.640.000.000VND

m²: 110

Đất nền, liền kề, dự án

2 năm trước

m²: 113

Đất thổ cư, đất ở

Bùi Tiến Thành

2 năm trước

2.100.000.000VND

m²: 113

Đất thổ cư, đất ở

2 năm trước

m²: 94

Đất thổ cư, đất ở

Bùi Tiến Thành

2 năm trước

1.250.000.000VND

m²: 94

Đất thổ cư, đất ở

2 năm trước

m²: 115

Đất nền, liền kề, dự án

Bùi Tiến Thành

2 năm trước

1.520.000.000VND

m²: 115

Đất nền, liền kề, dự án

2 năm trước

m²: 100

Đất nền, liền kề, dự án

Bùi Tiến Thành

2 năm trước

910.000.000VND

m²: 100

Đất nền, liền kề, dự án

2 năm trước

1.750.000.000VND

m²: 170

Đất nền, liền kề, dự án

2 năm trước

m²: 122

Đất nền, liền kề, dự án

Bùi Tiến Thành

2 năm trước

1.100.000.000VND

m²: 122

Đất nền, liền kề, dự án

2 năm trước

: 107

Đất nền, liền kề, dự án

Bùi Tiến Thành

2 năm trước

1.850.000.000VND

: 107

Đất nền, liền kề, dự án

2 năm trước

m²: 146

Đất nền, liền kề, dự án

Võ Tấn Hạnh

2 năm trước

730.000.000VND

m²: 146

Đất nền, liền kề, dự án

2 năm trước

m²: 102

Đất nền, liền kề, dự án

Bùi Tiến Thành

2 năm trước

950.000.000VND

m²: 102

Đất nền, liền kề, dự án

2 năm trước

m²: 100

Đất nền, liền kề, dự án

admin

2 năm trước

1.650.000.000VND

m²: 100

Đất nền, liền kề, dự án

2 năm trước