Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

m²: 99.5

Đất thổ cư, đất ở

admin

2 tuần trước

7.200.000.000VND

m²: 99.5

Đất thổ cư, đất ở

2 tuần trước

m²: 137.5

Đất thổ cư, đất ở

admin

2 tuần trước

2.500.000.000VND

m²: 137.5

Đất thổ cư, đất ở

2 tuần trước

m²: 162

Đất thổ cư, đất ở

admin

3 tuần trước

2.180.000.000VND

m²: 162

Đất thổ cư, đất ở

3 tuần trước

m²: 175

Đất thổ cư, đất ở

Hoàng Ly

3 tháng trước

1.670.000.000VND

m²: 175

Đất thổ cư, đất ở

3 tháng trước

m²: 102

Nhà mặt tiền

Võ Tấn Hạnh

3 tháng trước

2.800.000.000VND

m²: 102

Nhà mặt tiền

3 tháng trước