Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

m²: 100

Đất nền, liền kề, dự án

Võ Tấn Hạnh

9 tháng trước

769.000.000VND

m²: 100

Đất nền, liền kề, dự án

9 tháng trước

m²: 150

Đất nền, liền kề, dự án

11 tháng trước

1.750.000.000VND

m²: 150

Đất nền, liền kề, dự án

11 tháng trước

m²: 110

Đất nền, liền kề, dự án

1 năm trước

1.470.000.000VND

m²: 110

Đất nền, liền kề, dự án

1 năm trước

m²: 161

Đất nền, liền kề, dự án

2 năm trước

850.000.000VND

m²: 161

Đất nền, liền kề, dự án

2 năm trước

m²: 100

Đất nền, liền kề, dự án

2 năm trước

890.000.000VND

m²: 100

Đất nền, liền kề, dự án

2 năm trước

m²: 110

Đất nền, liền kề, dự án

Bùi Tiến Thành

2 năm trước

2.470.000.000VND

m²: 110

Đất nền, liền kề, dự án

2 năm trước

Đất kdc TNT trường Xuân đang nóng lại.

Trường Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam

m²: 92.5

Đất nền, liền kề, dự án

2 năm trước

1.270.000.000VND

m²: 92.5

Đất nền, liền kề, dự án

2 năm trước

Cần bán lô đất 270 Tam Phú

Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam

m²: 100

Đất nền, liền kề, dự án

Võ Tấn Hạnh

2 năm trước

910.000.000VND

m²: 100

Đất nền, liền kề, dự án

2 năm trước

m²: 171.5

Đất nền, liền kề, dự án

Võ Tấn Hạnh

2 năm trước

2.500.000.000VND

m²: 171.5

Đất nền, liền kề, dự án

2 năm trước