Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

m²: 102

Nhà mặt tiền

Võ Tấn Hạnh

3 tháng trước

2.800.000.000VND

m²: 102

Nhà mặt tiền

3 tháng trước

Nhà mặt tiền Trưng nữ Vương, tp Tam Kỳ

Đường Trưng Nữ Vương, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam

m²: 100

Nhà mặt tiền

Võ Tấn Hạnh

10 tháng trước

3.750.000.000VND

m²: 100

Nhà mặt tiền

10 tháng trước

m²: 110

Nhà mặt tiền

Võ Tấn Hạnh

10 tháng trước

1.200.000.000VND

m²: 110

Nhà mặt tiền

10 tháng trước

m²: 160

Nhà mặt tiền

1 năm trước

1.650.000.000VND

m²: 160

Nhà mặt tiền

1 năm trước

m²: 171.5

Nhà mặt tiền

Bùi Tiến Thành

1 năm trước

2.800.000.000VND

m²: 171.5

Nhà mặt tiền

1 năm trước

BÁN 2 NHÀ MẶT TIỀN NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Nguyễn Trường Tộ, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam

m²: 116.8

Nhà mặt tiền

Bùi Tiến Thành

1 năm trước

4.600.000.000VND

m²: 116.8

Nhà mặt tiền

1 năm trước

m²: 126

Nhà mặt tiền

1 năm trước

2.200.000.000VND

m²: 126

Nhà mặt tiền

1 năm trước

m²: 168

Nhà mặt tiền

Võ Tấn Hạnh

1 năm trước

2.350.000.000VND

m²: 168

Nhà mặt tiền

1 năm trước

1.960.000.000VND

m²: 154

Nhà mặt tiền

1 năm trước