Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Đất lấn chiếm có được cấp Sổ đỏ không?

Đất lấn chiếm có được cấp Sổ đỏ không?

Đất lấn chiếm có được cấp Sổ đỏ không? Theo quy định Luật Đất đai 2013 thì lấn chiếm đất là hành vi vi phạm. Vậy, người sử dụng đất lấn chiếm trước khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thì có được cấp Sổ đỏ không? Hãy tìm hiểu quy định dưới đây. […]