Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Hướng dẫn kê khai thuế khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hướng dẫn kê khai thuế khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hướng dẫn kê khai thuế khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất Đây là nội dung chính tại Công văn 53933/CT-TTHT được Cục thuế TP. Hà Nội ban hành ngày 09/7/2019 vừa qua. Kê khai thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Ảnh minh họa) Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của cá nhân chuyển nhượng: […]